Pro velké firmy

3-190x300.gif

http://a1demolice.cz/nabidka-sluzeb/zemni-prace

Rádi bychom Vás seznámili s naší výkonnou technikou, potřebuje-li Vaše firma odstranit nevyhovující skládky nebo upravit veřejné prostranství. Také hloubení základů nejrůznějších průmyslových staveb, kanalizací a přeložky inženýrských sítí nejsou pro nás problém. Čistíme i koryta potoků a struh, dále zanedbaná místa od náletů. Se zemními pracemi z Prahy  budete spokojeni.

stojanceky.jpg

Kanalizace na vesnici

Již dva roky mohu sledovat těžké stroje pro zemní práce, protože nedaleko od našeho domu mají  park vozidel. Vykopávali nám rýhy pro potrubí i na zahradě a hloubili jámu pro přečerpávací jímku, protože jsme na rovině. Celou akci organizuje obecní úřad. Je to skutečně dřina, kterou vykonávají stroje. Firma A1demolice nabízí také podobné stroje a snaží se maximálně vyhovět svým zákazníkům.


</div>

<div class=